Akava Åland logo

Akava-Åland r.f. är en fristående centralorganisation för Akavaförbund med medlemmar som bor och arbetar på Åland. Föreningens främsta uppgift är att förhandla fram tjänstekollektivavtal inom offentliga sektorn. I dagsläget har 30 Akavaförbund med totalt ca 1100 medlemmar på Åland anslutit sig till Akava-Åland.

Intressebevakningen för dessa medlemmar, som arbetar både inom offentliga och privata sektorn, sköts av Akava-Åland. För att förverkliga ändamålet gör föreningen framställningar, förhandlar, ingår avtal, ger utlåtanden samt bevakar tillämpningen av ingångna avtal.

Aktuellt informationsikon

Julhälsning

Skrivet: 16 december 2020

God Jul och Gott Nytt År! Akava-Åland r.f. har gjort en inbetalning till matbanken i stället för att skicka julkort. Tack för gott samarbete under året! Kansliet kommer att hålla julstängt 23.12-6.1.

Hitta till oss kartikon

Storagatan 14, 22100 Mariehamn