Akava Åland logo

Akava-Åland r.f. är en fristående centralorganisation för Akavaförbund med medlemmar som bor och arbetar på Åland. Föreningens främsta uppgift är att förhandla fram tjänstekollektivavtal inom offentliga sektorn. I dagsläget har 30 Akavaförbund med totalt ca 1100 medlemmar på Åland anslutit sig till Akava-Åland.

Intressebevakningen för dessa medlemmar, som arbetar både inom offentliga och privata sektorn, sköts av Akava-Åland. För att förverkliga ändamålet gör föreningen framställningar, förhandlar, ingår avtal, ger utlåtanden samt bevakar tillämpningen av ingångna avtal.

Aktuellt informationsikon

Vårmöte

Skrivet: 05 maj 2022

Protokollet från vårmötet 3.5. samt årsberättelse för år 2021 finns nu att läsa under fliken protokoll ovan.

NY ORDFÖRANDE

Skrivet: 24 november 2021

På Akava-Ålands höstmöte 23.11. valdes Kimmo Mattsson till ny ordförande för perioden 2022-2023. Vår mångårige ordförande Sune Alén avtackades. Övriga ordinarie styrelsemedlemmar blir Karsten Steiner, Maria Kaunismaa, Annett Jansson, Päivi Hämelahti, Tomas Fellman, Veronika Snellman, Crister Eriksson och Magnus Gustafsson. Under mötet utdelades Akavas förtjänsttecken i silver till förhandlingschef Maria Hagman och organisationssekreterare Kerstin Haldin.

Hitta till oss kartikon

Storagatan 14, 22100 Mariehamn