Akava Åland logo

Akava-Åland r.f. är en fristående centralorganisation för Akavaförbund med medlemmar som bor och arbetar på Åland. Föreningens främsta uppgift är att förhandla fram tjänstekollektivavtal inom offentliga sektorn. I dagsläget har 30 Akavaförbund med totalt ca 1100 medlemmar på Åland anslutit sig till Akava-Åland.

Intressebevakningen för dessa medlemmar, som arbetar både inom offentliga och privata sektorn, sköts av Akava-Åland. För att förverkliga ändamålet gör föreningen framställningar, förhandlar, ingår avtal, ger utlåtanden samt bevakar tillämpningen av ingångna avtal.

Aktuellt informationsikon

Kansliet obemannat

Skrivet: 05 oktober 2021

Kanslipersonalen är på fortbildning onsdag 20 - fredag 22 oktober. Eposten kontrolleras sporadiskt under tiden. Vid brådskande ärende vänligen ta kontakt med din förtroendeman eller ordförande Sune Alén.

HÖSTMÖTE

Skrivet: 05 oktober 2021

Akava-Ålands höstmöte kommer att hållas tisdagen den 23.11.2021 kl. 18 i föreningens kansli.

Förtjänsttecken

Skrivet: 01 juni 2021

Under vårmötet utdelades Akavas förtjänsttecken i silver till Sune Alén (på bilden även förhandlingschef Maria Hagman), Kimmo Mattsson, Crister Eriksson samt Silvana Fagerholm-Sjöblom.

Hitta till oss kartikon

Storagatan 14, 22100 Mariehamn