Akava Åland logo

Akava-Åland r.f. är en fristående centralorganisation för Akavaförbund med medlemmar som bor och arbetar på Åland. Föreningens främsta uppgift är att förhandla fram tjänstekollektivavtal inom offentliga sektorn. I dagsläget har 30 Akavaförbund med totalt ca 1100 medlemmar på Åland anslutit sig till Akava-Åland.

Intressebevakningen för dessa medlemmar, som arbetar både inom offentliga och privata sektorn, sköts av Akava-Åland. För att förverkliga ändamålet gör föreningen framställningar, förhandlar, ingår avtal, ger utlåtanden samt bevakar tillämpningen av ingångna avtal.

Aktuellt informationsikon

Möte med riksförlikningsman Anu Sajavaara 17.8.

Skrivet: 18 augusti 2023

De åländska centralorganisationerna samt representanter från Ålands landskapsregering och Kommunala avtalsdelegationen träffade riksförlikningsman Anu Sajavaara samt förlikningsmannen för Åland Jukka-Pekka Tyni den 17.8. för att diskutera aktuella ärenden.

Hitta till oss kartikon

Storagatan 14, 22100 Mariehamn