Akava Åland logo

Akava-Åland r.f. är en fristående centralorganisation för Akavaförbund med medlemmar som bor och arbetar på Åland. Föreningens främsta uppgift är att förhandla fram tjänstekollektivavtal inom offentliga sektorn. I dagsläget har 30 Akavaförbund med totalt ca 1100 medlemmar på Åland anslutit sig till Akava-Åland.

Intressebevakningen för dessa medlemmar, som arbetar både inom offentliga och privata sektorn, sköts av Akava-Åland. För att förverkliga ändamålet gör föreningen framställningar, förhandlar, ingår avtal, ger utlåtanden samt bevakar tillämpningen av ingångna avtal.

Aktuellt informationsikon

DIFF på besök

Skrivet: 06 oktober 2023

Ordförande Thomas Mård, verksamhetsledare Viktor Kock samt kommunikationsansvarig Janice Mattlar (inte med på bild) besökte kansliet 4.10. På bilden också Kimmo, Maria o Kerstin från Akava-Å.

Medlemsbrev oktober 2023

Skrivet: 05 oktober 2023

Under fliken protokoll hittar du medlemsbrev gällande Akava-Ålands oro kring Finlands regeringsprogram.

Höstmöte

Skrivet: 05 oktober 2023

Välkommen på höstmöte tisdagen den 31.10 kl 19 här på kansliet! Stadgeenliga ärenden.

Hitta till oss kartikon

Storagatan 14, 22100 Mariehamn