Förtroendemän

För att medlemmarna skall kunna få hjälp och information så snabbt som möjligt väljs förtroendemän. Huvudförtroendemännen och förtroendemännen är en bland medlemmarna på arbetsplatsen vald representant vid förvaltningen eller kommunen. Samtliga medlemmar inom offentliga sektorn har en förtroendeman. Förtroendemannens ställning samt rättigheter och skyldigheter regleras i förtroendemannaavtal. Förtroendemannen övervakar att avtalen som ingåtts följs samt hjälper till vid eventuella konflikter mellan medlem och arbetsgivare. För de medlemmar som jobbar inom den privata sektorn och inom kyrkan har vi ingen laglig förhandlingsrätt och därmed heller inga utsedda förtroendemän. I de fall det uppstår problem på arbetsplatsen sköter Akava-Åland den lokala intressebevakningen. Sedan 1.9.2012 fungerar förhandlingschefen vid Akava-Åland som förtroendeman för medlemmar anställda vid Ålands lagting.

Förtroendemän för Akava-Ålands rf:s medlemsföreningars medlemmar

Mandatperiod 01.08.2019 - 31.07.2022

För landskapets anställda

Ål. Högskola

FM: Kontakta HFM Kimmo Mattsson

Vice FM: Vakant

Ålands Lyceum, Ål. Musikinstitut

FM: Ann-Kristin Dahlblom-Mattsson (Ål. Lärarförening)

Vice FM: Anne Almkvist (Ål. Lärarförening)

Ålands Yrkesgymnasium, Ål. Folkhögskola, HFM

FM: Kimmo Mattsson (Ål. Gymnasielärare)

Vice FM: Raili Pakanen (Ål. Gymnasielärare)

Centralförvaltningen

FM: Tomas Fellman (Högskoleutbildade Samhällsvetare)

Vice FM: Per Ringsby (Finlands Ekonomer)

Kulturbyrån

FM: Silvana Fagerholm-Sjöblom (Akavas Spec.org.)

Vice FM: Jenni Lucenius (Akavas Specialorganisationer)

Polisen

FM: Stefan Karlsson (Ålands Polisförening)

FM: Victor Erikslund (Ålands Polisförening)

Primärvården

FM: Mogens Lindén (Finl. Läkarförbund)

Vice FM: Maj Heilimo-Branders (Finl. Tandläkarförbund)

Psykiatrin

FM: Crister Eriksson (Finl. Psykologförbund)

Vice FM: Katarina Dahl-Aldeborg (Talentia-Åland)

Specialsjukvården, Ålands Centralsjukhus

FM: Tom Kaunismaa (Finl.Läkarförbund)

Vice FM: Ylva Lindström (Finl.Farmaciförbund)


För kommunalt anställda

Barnträdgårdslärare, socialarbetare samt alla övriga akavaiter på landsbygden och Ål.omsorgsförbund

HFM: Annett Jansson

Vice HFM: Vakant

Mariehamns stad

HFM: Sune Alén (Ål. Lärarförening)

Vice HFM: Majvor Nordwall-Kjäll (Ål. Barnträdgårdslärare)

Samtliga lärare (exkl. Mariehamn)

HFM: Karsten Steiner (Ål. Lärarförening)

Vice HFM: Monica Storgård (Ål. Lärarförening)