Förhandlingsverksamhet

Akava-Ålands främsta uppgift är att ingå tjänstekollektivavtal inom offentliga sektorn. Tillsammans med styrelsen drar förhandlingschefen de stora riktlinjerna för förhandlingsverksamheten. Medlemsföreningarna skall lämna in önskemål och förslag inför kommande förhandlingar. Förhandlingschefen tillsammans med av styrelsen utsedda förhandlare gör sitt yttersta för att förverkliga fastslagna förhandlingskrav gentemot arbetsgivaren.

Utsedda förhandlare av Akava-Ålands styrelse för år 2021

Kommunala sektorn
Sociala sektorn

Paulina Eklund

Dagvården

Annett Jansson

Undervisningssektorn

Karsten Steiner

(suppleant: Camilla Hellström)

Landskapssektorn
Centralförvaltningen, Polisen och Museibyrån

John Farell

(suppleant: Silvana Fagerholm-Sjöblom)

Hälsovården

Päivi Hämelahti

(suppleant: Crister Eriksson)

Undervisningssektorn

Kimmo Mattsson

(suppleant: Matias Waller)