Akava-Åland r.f. är en fristående centralorganisation för Akavaförbund med medlemmar som bor och arbetar på Åland. Föreningens främsta uppgift är att förhandla fram tjänstekollektivavtal inom offentliga sektorn. I dagsläget har 30 Akavaförbund med totalt ca 1100 medlemmar på Åland anslutit sig till Akava-Åland.

Intressebevakningen för dessa medlemmar, som arbetar både inom offentliga och privata sektorn, sköts av Akava-Åland. För att förverkliga ändamålet gör föreningen framställningar, förhandlar, ingår avtal, ger utlåtanden samt bevakar tillämpningen av ingångna avtal.

Aktuellt

Kanslipersonalen distansjobbar

Skrivet: 19 mars 2020

Kansliets personal jobbar hemifrån fram till 14.4. Ni når oss under kanslitid precis som vanligt. Skicka epost till akava-a@aland.net eller ring mobil 0457 3445 555. Se kontaktinformation ovan för kontakt till ordförande.

Hitta till oss

Storagatan 14, 22100 Mariehamn