Förtroendemän

För att medlemmarna skall kunna få hjälp och information så snabbt som möjligt väljs förtroendemän. Huvudförtroendemännen och förtroendemännen är en bland medlemmarna på arbetsplatsen vald representant vid förvaltningen eller kommunen. Samtliga medlemmar inom offentliga sektorn har en förtroendeman. Förtroendemannens ställning samt rättigheter och skyldigheter regleras i förtroendemannaavtal. Förtroendemannen övervakar att avtalen som ingåtts följs samt hjälper till vid eventuella konflikter mellan medlem och arbetsgivare. För de medlemmar som jobbar inom den privata sektorn och inom kyrkan har vi ingen laglig förhandlingsrätt och därmed heller inga utsedda förtroendemän. I de fall det uppstår problem på arbetsplatsen sköter Akava-Åland den lokala intressebevakningen. Sedan 1.9.2012 fungerar förhandlingschefen vid Akava-Åland som förtroendeman för medlemmar anställda vid Ålands lagting.

Förtroendemän för Akava-Ålands rf:s medlemsföreningars medlemmar

Mandatperiod 01.08.2019 - 31.07.2022

För landskapets anställda
Område FM Vice FM
Ål. Högskola

Kontakta HFM Kimmo Mattsson

Vakant

Ålands Lyceum, Ål. Musikinstitut

Ann-Kristin Dahlblom-Mattsson

Ål. Lärarförening

Anne Almkvist

Ål. Lärarförening

Ålands Yrkesgymnasium, Ål. Folkhögskola, HFM

Kimmo Mattsson

Ål. Gymnasielärare

Raili Pakanen

Ål. Gymnasielärare

Centralförvaltningen

Tomas Fellman

Högskoleutbildade Samhällsvetare

Per Ringsby

Finlands Ekonomer

Museibyrån

Silvana Fagerholm-Sjöblom

Akavas Spec.org.

Jenni Lucenius

Akavas Specialorganisationer

Polisen

Stefan Karlsson

Ålands Polisförening

Victor Erikslund

Ålands Polisförening

Primärvården

Mogens Lindén

Finl. Läkarförbund

Maj Heilimo-Branders

Finl. Tandläkarförbund

Psykiatrin

Crister Eriksson

Finl. Psykologförbund

Katarina Dahl-Aldeborg

Talentia-Åland

Specialsjukvården, Ålands Centralsjukhus

Tom Kaunismaa

Finl.Läkarförbund

Ylva Lindström

Finl.Farmaciförbund


För kommunalt anställda
Område HFM Vice HFM
Barnträdgårdslärare, socialarbetare samt alla övriga akavaiter på landsbygden och Ål.omsorgsförbund

Annett Jansson

Vakant

Mariehamns stad

Sune Alén

Ål. Lärarförening

Majvor Nordwall-Kjäll

Ål. Barnträdgårdslärare

Samtliga lärare (exkl. Mariehamn)

Karsten Steiner

Ål. Lärarförening

Monica Storgård

Ål. Lärarförening