Akava Åland logo

Akava-Åland r.f. är en fristående centralorganisation för Akavaförbund med medlemmar som bor och arbetar på Åland. Föreningens främsta uppgift är att förhandla fram tjänstekollektivavtal inom offentliga sektorn. I dagsläget har 30 Akavaförbund med totalt ca 1100 medlemmar på Åland anslutit sig till Akava-Åland.

Intressebevakningen för dessa medlemmar, som arbetar både inom offentliga och privata sektorn, sköts av Akava-Åland. För att förverkliga ändamålet gör föreningen framställningar, förhandlar, ingår avtal, ger utlåtanden samt bevakar tillämpningen av ingångna avtal.

Aktuellt informationsikon

Förtjänsttecken

Skrivet: 01 juni 2021

Under vårmötet utdelades Akavas förtjänsttecken i silver till Sune Alén (på bilden även förhandlingschef Maria Hagman), Kimmo Mattsson, Crister Eriksson samt Silvana Fagerholm-Sjöblom.

Vårmötesprotokoll

Skrivet: 18 maj 2021

Vårmötesprotokoll samt årsberättelse för år 2020 finns nu under fliken protokoll ovan.

Hitta till oss kartikon

Storagatan 14, 22100 Mariehamn