Akava

Medlemsföreningar

Lorem ipsum dolen isuc dorum lichis tre.
Föreningens namn Hemsida
Agronomförbundet www.agronomiliitto.fi
Ålands polisförening r.f www.polisforeningen.ax 
Akavas Specialorgnisationer www.akavanerityisalat.fi
Finlands Farmaciförbund www.farmasialiitto.fi
Finlands Företagshälovårdareförbund www.stthl.fi
Loimu www.loimu.fi
Ålands Psykologförening www.psyli.fi
Finlands Talterapeutförbund www.puheterapeuttiliitto.fi
Finlands Tandläkarförbund www.hammaslaakariliitto.fi
Finlands Veterinärförbund www.sell.fi
Handels och kulturlärarna i Finland www.oaj.fi
Tekniska läroanst. lärarförbund TOOL www.tool.fi
Ålands Barnträdgårdslärare www.vol.fi
Finlands Läkarförbund (Ål.lokalavd.) www.laakariliitto.fi
Ålands lärarförening www.lararforeningen.ax
Ålands Gymnasielärare www.fsl.fi
Talentia Åland www.talentia.fi
Hälsovetenskapernas akademiska ledare och experter r.f. www.taja.fi
Ålands Vårdlärare www.oaj.fi
Högskoleutbildade samhällsvetare www.yhteiskunta-ala.fi
Kyrkliga fackförbund inom Akava, AKI www.akiliitot.fi
Musiklärarförbundet i Finland, SMOL www.smol.oaj.fi
Diakoniarbetarnas förbund www.dtl.fi
Finlands Arkitektförbund SAFA www.safa.fi
Finlands hälsovårdarförbund www.terveydenhoitajaliitto.fi
Juristförbundet www.lakimiesliitto.fi
DIFF - Ingenjörerna i Finland www.diff.fi/ 
   
Allmänna gruppen inom Akava-Åland r.f. består av  
Finlands Ekonomer www.ekonomit.fi
Teknikens Akademikerförbund www.tek.fi