Akava

Förhandlingsverksamhet

Akava-Ålands främsta uppgift är att ingå tjänstekollektivavtal inom offentliga sektorn. Tillsammans med styrelsen drar förhandlingschefen de stora riktlinjerna för förhandlingsverksamheten. Medlemsföreningarna skall lämna in önskemål och förslag inför kommande förhandlingar. Förhandlingschefen tillsammans med av styrelsen utsedda förhandlare gör sitt yttersta för att förverkliga fastslagna förhandlingskrav gentemot arbetsgivaren.
Kommunala sektorn 
Undervisningssektorn Sune Alén (suppleant Camilla Hellström)
Sociala sektorn Paulina Eklund
Dagvården Annett Jansson

 

Landskapssektorn 
Undervisningssektorn Kimmo Mattsson (suppleant Samu Mäkelä)
Hälsovården Päivi Hämelahti (suppleant Crister Eriksson)
Centralförvaltningen, Polisen och Museibyrån John Farell (suppleant Silvana Fagerholm-Sjöblom)