Akava Åland logo

Akava-Åland r.f. är en fristående centralorganisation för Akavaförbund med medlemmar som bor och arbetar på Åland. Föreningens främsta uppgift är att förhandla fram tjänstekollektivavtal inom offentliga sektorn. I dagsläget har 30 Akavaförbund med totalt ca 1100 medlemmar på Åland anslutit sig till Akava-Åland.

Intressebevakningen för dessa medlemmar, som arbetar både inom offentliga och privata sektorn, sköts av Akava-Åland. För att förverkliga ändamålet gör föreningen framställningar, förhandlar, ingår avtal, ger utlåtanden samt bevakar tillämpningen av ingångna avtal.

Aktuellt informationsikon

Manifestation 6.2.

Skrivet: 07 februari 2024

Tack till alla som deltog i manifestationen!

Kom med och delta i manifestation 6.2.

Skrivet: 01 februari 2024

De åländska centralorganisationerna ordnar en MANIFESTATION tisdag 6.2. kl. 16.30 på Självstyrelseplatsen. Stora förändringar är på gång på arbetsmarknaden. Som medlem kan du bli drabbad av försämringarna både direkt och indirekt. Med egen förhandlingsrätt inom offentlig sektor på Åland behöver vi påminna politikerna om att vi väljer vår egen väg framåt på Åland. Arbetsmarknadsmodeller ska inte regleras i lag! Parterna ska genom förhandlingar komma till resultat! Att begränsa strejkrätten och sätta tak på löneförhöjningar skulle rubba balansen mellan avtalsparterna. Finlands regering vill ytterligare införa en första obetald sjukdag, göra kraftiga försämringar i den inkomstrelaterade dagpenningen och slopa alterneringsledigheten m.m. Vi stöder våra fastländska centralorganisationer! Manifestationen sker utanför arbetstid.

Hitta till oss kartikon

Storagatan 14, 22100 Mariehamn