Akava Åland logo

Akava-Åland r.f. är en fristående centralorganisation för Akavaförbund med medlemmar som bor och arbetar på Åland. Föreningens främsta uppgift är att förhandla fram tjänstekollektivavtal inom offentliga sektorn. I dagsläget har 30 Akavaförbund med totalt ca 1100 medlemmar på Åland anslutit sig till Akava-Åland.

Intressebevakningen för dessa medlemmar, som arbetar både inom offentliga och privata sektorn, sköts av Akava-Åland. För att förverkliga ändamålet gör föreningen framställningar, förhandlar, ingår avtal, ger utlåtanden samt bevakar tillämpningen av ingångna avtal.

Aktuellt informationsikon

After work 5.9.

Skrivet: 31 augusti 2022

Måndagens after work är nu fullbokad. skicka ett epostmeddelande om du önskar vara reserv vid eventuell avbokning. akava-a@aland.net

Vårmöte

Skrivet: 05 maj 2022

Protokollet från vårmötet 3.5. samt årsberättelse för år 2021 finns nu att läsa under fliken protokoll ovan.

Hitta till oss kartikon

Storagatan 14, 22100 Mariehamn