Akava Åland

Om Akava Åland

Akava-Åland r.f. är en fristående centralorganisation för Akavaförbund med medlemmar som bor och arbetar på Åland. Föreningens främsta uppgift är att förhandla fram tjänstekollektivavtal inom offentliga sektorn. I dagsläget har 28 Akavaförbund med totalt ca 1000 medlemmar på Åland anslutit sig till Akava-Åland.

Intressebevakningen för dessa medlemmar, som arbetar både inom offentliga och privata sektorn, sköts av Akava-Åland. För att förverkliga ändamålet gör föreningen framställningar, förhandlar, ingår avtal, ger utlåtanden samt bevakar tillämpningen av ingångna avtal.

 

Aktuellt

Akava-Ålands kansli kommer att vara semesterstängt under perioden 4.7. till 7.8. Vid brådskande ärenden vänligen kontakta ordförande Sune Alén. Skicka annars meddelande per epost så hör vi av oss så fort som möjligt.

Reservera torsdagen den 1.9. kl. 17-30-18.45 för after work med Akava! Sture Fjäder mfl representanter från medlemsförbunden i Helsingfors besöker Åland. Akava bjuder medlemmarna på hamburgare och öl på Indigos övre våning. Anmäl dig till vårt kansli senast 25.8.

 

Kontaktuppgifter

Storagatan 14
22100 MARIEHAMN
Tel. 018-163 48
akava-a(at)aland.net


Ordförande

Sune Alén
Tel. 0457-313 4129
sune.alen(at)
mariehamn.ax

Förhandlingschef
Maria Hagman
Tel. 0457 3445 555 


 

Organisations-
sekreterare
Kerstin Haldin
Tel. 018-163 48