Akava Åland

Om Akava Åland

Akava-Åland r.f. är en fristående centralorganisation för Akavaförbund med medlemmar som bor och arbetar på Åland. Föreningens främsta uppgift är att förhandla fram tjänstekollektivavtal inom offentliga sektorn. I dagsläget har 28 Akavaförbund med totalt ca 1000 medlemmar på Åland anslutit sig till Akava-Åland.

Intressebevakningen för dessa medlemmar, som arbetar både inom offentliga och privata sektorn, sköts av Akava-Åland. För att förverkliga ändamålet gör föreningen framställningar, förhandlar, ingår avtal, ger utlåtanden samt bevakar tillämpningen av ingångna avtal.

 

Aktuellt

Akava-Ålands kansli kommer att vara semesterstängt i juli. Vänligen kontakta ordförande vid mycket brådskande ärende. Vi kontrollerar epost och lyssnar av telefonsvararen minst en gång per vecka även under semestern.

 

 

Den 17.10 fick vi besök från Barnträdgårdslärarförbundet. Från vänster ordf. Anitta Pakanen, styrelsemedlem Christel Sandell, Maria Hagman (Akava-Å) samt ordförande för Ål. Barnträdgårdslärare Annett Jansson

 

Torsdagen den 1.9. fick vi besök från Helsingfors. Under dagen besökte vi bl.a. Högskolan på Åland. På bilden från vänster Tage Lindberg (Finlands Ekonomer), Laura Lindeberg (Talentia), Moa Fanta (Finlands Juristförbund), Maria Hagman (Akava-Å), Akavas ordförande Sture Fjäder, Christer Holmlund (FSL), Högskolans rektor Edvard Johansson, Anne Granat-Jukakoski (DIFF- Ingenjörerna i Finland). På kvällen ordnades en välbesökt After Work på Indigo för samtliga Akava medlemmar på Åland.

Kontaktuppgifter

Storagatan 14
22100 MARIEHAMN
Tel. 018-163 48
akava-a(at)aland.net


Ordförande

Sune Alén
Tel. 0457-313 4129
sune.alen(at)
mariehamn.ax

Förhandlingschef
Maria Hagman
Tel. 0457 3445 555 


 

Organisations-
sekreterare
Kerstin Haldin
Tel. 018-163 48