Akava Åland

Om Akava Åland

Akava-Åland r.f. är en fristående centralorganisation för Akavaförbund med medlemmar som bor och arbetar på Åland. Föreningens främsta uppgift är att förhandla fram tjänstekollektivavtal inom offentliga sektorn. I dagsläget har 26 Akavaförbund med totalt ca 1000 medlemmar på Åland anslutit sig till Akava-Åland.

Intressebevakningen för dessa medlemmar, som arbetar både inom offentliga och privata sektorn, sköts av Akava-Åland. För att förverkliga ändamålet gör föreningen framställningar, förhandlar, ingår avtal, ger utlåtanden samt bevakar tillämpningen av ingångna avtal.

 

Aktuellt

♦ Du som är Akava medlem är välkommen till en kvällstillställning i Alandica måndagen den 11.5. kl.17.30 för att lyssna till aktuell information presenterad av Akavas ordförande Sture Fjäder m.fl. Mat och dryck. Anmälan till Akava-Ålands kansli senast den 4.5.

♦ Under våren kommer det att hållas val av förtroendemän både för de kommunalt anställda och landskapets anställda medlemmar.

♦ Den nya mandatperioden startar 1.8.2015 och sträcker sig tre år framåt.

 

Kontaktuppgifter

Storagatan 14
22100 MARIEHAMN
Tel. 018-163 48
akava-a(at)aland.net


Ordförande

Sune Alén
Tel. 0457-313 4129
sune.alen(at)
mariehamn.ax

Förhandlingschef
Maria Hagman
Tel. 0457 3445 555 


 

Organisations-
sekreterare
Kerstin Haldin
Tel. 018-163 48